วิธีถอนเงินออกจากระบบ DNA Bet

วิธี “การถอนเงิน” ออกจากระบบ

เพื่อป้องกันความผิดพลาด สมาชิกควรตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของ เลขที่บัญชี, ชื่อ-สกุล, ยอดเงินถอน ตรวจสอบทุกครั้ง ก่อนทำรายการถอน

วิธีการถอนเงิน

เมื่อสมาชิกทำการ “login” เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านคลิกที่เมนู ถอนเงิน”

http://dnabet.in การถอนเงิน

ให้ท่านทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. “ใส่จำนวนเงิน” ที่ต้องการถอนออก

2. “ใส่หมายเหตุ” ข้อความของท่านถ้ามี (ไม่บังคับ)

3. กดปุ่ม“แจ้งถอนเงิน”

หมายเหตุ : ยอดถอนขั้นต่ำในการถอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนด ตามข้อกำหนดที่เอเยนต์ ได้แจ้งไว้

http://dnabet.in การถอนเงิน

4. เมื่อท่านทำรายการแล้ว จะขึ้นสถานะรอดำเนินการ รอทางระบบทำการอนุมัติรายการถอน

https://dnabet.in/วิธีถอนเงินออกจากระบบ DNA Bet

5.เมื่อระบบทำการอนุมัติรายการแล้ว จะมีการแจ้งเตือนให้ท่าน ที่กระดิ่งมุมขวา พร้อมรายละเอียดการแจ้งเตือนใหม่ และ สถานะจะเปลี่ยนไปเป็นดำเนินการแล้ว

https://dnabet.in/วิธีถอนเงินออกจากระบบ DNA Bet

***** หากสมาชิก พบเจอว่า การถอนเงินของท่านล่าช้า ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทันที *****

Scroll to Top